Korporate Kreme under the cover

Korporate Kreme Uncensored Cover

Korporate Kreme Uncensored Cover

As a bonus for the Kreme’s readers, here’s the uncensored cover for Korporate Kreme!